slogan  

Servicii de consultanta

Consultanţă în domeniul sistemelor de management – tarifele pornesc de la 1000 Eur. Pentru proiectarea si implementarea unui sistem de management / unor sisteme de management, tariful se calculeaza in functie de domeniul de activitate al organizatiei, de complexitatea proceselor, numarul locatiilor (puncte de lucru, filiale etc.) incluse in domeniul sistemului de management, termenul de implementare si de numarul de standarde ce urmeaza a fi implementate.

Consultanţă pentru certificarea produselor şi obţinerea marcajului CE – tarifele pornesc de la 1000 Eur si se ajusteaza in functie de tipul procedurii de certificare a produsului.
Printr-o echipă competentă:

Consultanţă pentru obţinerea autorizaţiilor şi acordurilor – tarifele pornesc de la 500 Euro / aviz/acord/autorizatie.
Printr-o echipă competentă:

Consultanţă pentru întocmirea dosarelor de finanţare (planuri de afaceri, studii de fezabilitate, cereri de finanţare, analize financiare) si pentru implementarea proiectelor finantate – pentru intocmirea dosarelor de finanante se percepe un tarif incepand de la 1,5 % din valoarea finantarii nerambursabile;  pentru implementarea proiectelor finantate se percepe un tarif incepand de la 1,5% din valoarea finantarii nerabursabile.

Consultanţă pentru fundamentarea deciziilor referitoare la achiziţii şi dezvoltare anterior desfăşurării unei achiziţii, investiţii sau parteneriat de afaceri sau împrumut din partea unei bănci prin Due diligence / audit de conformare – tarifele pornesc de la 500 Euro.

Consultanta pentru proiectare, implementare, menţinere, îmbunătăţire sisteme de control managerial conform OMFP 946/2005 – tarifele pleaca de la 1000 Euro. Pentru proiectarea si implementarea unui sistem de control managerial, tariful se calculeaza in functie de domeniul de activitate al organizatiei, de complexitatea proceselor, numarul locatiilor (puncte de lucru, filiale, agentii etc.), termenul de implementare.