slogan  

Servicii in domeniul SSM & PSI

Un accident de muncă se poate întâmpla oricând, oriunde, oricui, uneori cu consecinţe grave. Împreună putem să asigurăm  prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

Oferta noastră de servicii include:

Servicii furnizate Angajatorilor

Suntem abilitaţi să prestăm, pe bază de contract, servicii de protecţie si prevenire in domeniul securităţii si sănătăţii in muncă, conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. În acest scop, dispunem de personal cu capacitate profesională adecvată şi de mijloacele materiale necesare pentru desfăşurarea activităţilor.

Serviciile furnizate de noi urmăresc organizarea, implementarea, menţinerea, îmbunătăţirea activităţilor de protecţie si prevenire in domeniul securităţii si sănătăţii in muncă şi PSI (SU)  specifice fiecărui Angajator

Nu se pot stabili măsuri adecvate de prevenire si protecţie a angajaţilor dacă nu se realizează mai întâi evaluarea de risc corectă pentru fiecare loc de muncă sau post de lucru. Neluarea măsurilor adecvate de prevenire şi protecţie este încadrată în Legea 319/2006 ca infracţiune. Mai mult, nu vor putea fi îndeplinite în mod corect nici una dintre obligaţiile legale privitoare la sănătatea si securitatea angajaţilor. 

Servicii furnizate Beneficiarilor construcţiilor / Managerilor de  proiecte / Proiectanţilor

Furnizăm servicii de coordonare în materie de securitate şi sănătate specifice şantierelor mobile şi temporare.

Activităţile de coordonare în materie de SSM trebuie să fie organizate atât in faza de studiu, concepţie şi elaborare a proiectului, cât şi pe perioada executării lucrărilor.

Printr-o echipă competentă, care a absolvit cursurile de formare profesională pentru nivelul superior, acoperim  toate tipurile de şantiere indiferent de dificultatea si complexitatea proiectului sau a lucrării de construcţii ori de inginerie civilă. 

 

CERTIFICAT DE ABILITARE SERVICII SSM